Imamo potpuno certificirano poslovanje
Kontinuirano radimo na tome da poboljšamo i unaprijedimo naše poslovanje, a svaka naša usluga popraćena je zakonskim akreditacijama i certifikatima
Politika upravljanja
Usmjerenost na potrebe Kupaca i zadovoljstvo Kupca su najvažnije vrijednosti prema kojima AEKS d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području mehaničkog i kemijskog čišćenja u industriji, brodogradnji i energetici, intervencija u zaštiti voda i okoliša, antikorozivne zaštite, gospodarenja otpadom, ukidanja statusa otpada za loživo ulje nastalo oporabom zauljenog otpada. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obavezujemo:
 
zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje ima mogućnosti i obveze stalnog usavršavanja,
nuditi kupcima optimalna i cjelovita rješenja uključujući i aktivnosti nakon završetka usluge,
pribavljati najsuvremeniju opremu, infrastrukturu i radne uvjete te informatičke i komunikacijske resurse za djelotvoran rad,
njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Kupaca i ostalih zainteresiranih strana,
primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom/zaštitom okoliša/zaštitom zdravlja i sigurnosti temeljenih na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i SCC sustava i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva s ciljem opredjeljenja stalnom poboljšanju,
postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.
 
Tijekom realizacije postavljenih ciljeva kontinuirano vodimo brigu o prirodnim resursima i utjecaju vlastitih aktivnosti na okoliš, kao i o usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima. Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao. Odgovornost za cjelovitu uspostavu navedenih sustava pripada direktoru i svim voditeljima radnih procesa uz sudjelovanje svih zaposlenika koji rade za našu tvrtku. Svaki djelatnik je upoznat s politikom sustava upravljanja, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, a biti će kontinuirano preispitivana u svrhu osiguravanja trajne primjerenosti.
 
Potvrda o akreditaciji
Kojom se utvrđuje da je tvrtka AEKS d.o.o. osposobljena prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+ AC:2006) za:
Ispitivanja građevnih proizvoda u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.
 
 
ISO 9001
Od 27. lipnja 2006. godine raspolažemo certifikatom
 
 
ISO 14001
Od 27. lipnja 2006. godine raspolažemo certifikatom
 
 
OHSAS 18001
Od 16. studenog 2010. godine raspolažemo certifikatom
 
 
SCCP
Od 5. prosinca 2016. godine raspolažemo certifikatom