Upozorenje Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više ovdje
PRIHVAĆAM
Imamo potpuno certificirano poslovanje
Kontinuirano radimo na tome da poboljšamo i unaprijedimo naše poslovanje, a svaka naša usluga popraćena je zakonskim akreditacijama i certifikatima
Politika sustava upravljanja
Usmjerenost na potrebe Kupaca i zadovoljstvo Kupca su najvažnije vrijednosti prema kojima AEKS d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području mehaničkog i kemijskog čišćenja u industriji, brodogradnji i energetici; intervencijama u zaštiti voda i okoliša; antikorozivnoj zaštiti; gospodarenju otpadom; ukidanju statusa otpada za loživo ulje nastalo uporabom zauljenog otpada.
 
Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obavezujemo:
zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje ima mogućnosti i obveze stalnog usavršavanja
nuditi kupcima optimalna i cjelovita rješenja uključujući i aktivnosti nakon završetka usluge
pribavljati najsuvremeniju opremu, infrastrukturu i radne uvjete te informatičke i komunikacijske resurse za djelotvoran rad
njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Kupaca i ostalih zainteresiranih strana
primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom/zaštitom okoliša/zaštitom zdravlja i sigurnosti temeljenih na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCC sustava i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva s ciljem opredjeljenja stalnom poboljšanju
postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
 
Tijekom realizacije postavljenih ciljeva kontinuirano vodimo brigu o prirodnim resursima i utjecaju vlastitih aktivnosti na okoliš, kao i o usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.
Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao.
Odgovornost za cjelovitu uspostavu navedenih sustava pripada direktoru i svim voditeljima radnih procesa uz sudjelovanje svih zaposlenika koji rade za našu tvrtku.
Svaki djelatnik je upoznat s politikom sustava upravljanja, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.
Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, a biti će kontinuirano preispitivana u svrhu osiguravanja trajne primjerenosti.
 
U Ivanić Gradu, 02.09.2019.   -    Direktor: Zlatko Lojna
 
 
Potvrda o akreditaciji
Kojom se utvrđuje da je tvrtka AEKS d.o.o. osposobljena prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+ AC:2006) za:
Ispitivanja građevnih proizvoda u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.
 
 
ISO 9001
Od 27. lipnja 2006. godine raspolažemo certifikatom
 
 
ISO 14001
Od 27. lipnja 2006. godine raspolažemo certifikatom
 
 
ISO 45001
Od 25. studenog 2019. godine raspolažemo certifikatom
 
 
SCCP
Od 23. prosinca 2019. godine raspolažemo certifikatom