Industrijska čišćenja

Kemijska i mehanička čišćenja u industriji, energetici, brodogradnji na ekološki prihvatljivi način.

Hitne intervencije u zaštiti voda i okoliša

Interventno djelovanje u akcidentnim situacijama onečišćenja vode i tla.

Gospodarenje otpadom

Sakupljanje i zbrinjavanje otpada.

Antikorozivna zaštita

Projektiramo, izvodimo i obavljamo kontrolu zaštite od korozije premaznim materijalima u industriji energetici brodogradnji.

Ispitivanje i snimanje

Labaratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbih sustava.

Proizvodnja kemikalija

Proizvodimo ekološki prihvatljiva kemijska sredstva za čišćenje i odmašćivanje.

Hitne intervencije u zaštiti voda i okoliša

Za izvođenje interventnih radova posjedujemo rješenje izdano od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra.
 
 
Tvrtka je osposobljena za djelovanje u svim vremenskim uvjetima te posjeduje specijaliziranu opremu (specijalne autocisterne s ADR certifikatom, dostavna vozila s ADR certifikatom, skimere za skupljanje ugljikovodika s vodenih površina, zračne čepove za kanalizacijske sustave, specijalne alate za čišćenje kanalizacijskih sustava, PVC i apsorbirajuće brane i sl.) za izvođenje interventnih sanacija.
 
 
Unutar tvrtke organizirano je 24 satno dežurstvo djelatnika, transportnih sredstava i opreme za potrebe hitnih intervencija te je uređen način međusobne komunikacije odgovorne osobe za provođenje državnog plana za zaštitu voda, njegovog zamjenika i rukovoditelja radova.
 
 
Dosad je diljem Hrvatske izvedeno preko tri tisuće manjih i većih sanacija tla i voda u različitim meteorološkim uvjetima poštujući pravila struke, zakonsku regulativu i najbolju svjetsku praksu.
 
 
Pružamo usluge tzv. ”hladnog pogona’’ za slučajeve hitnih intervencija u zaštiti voda i okoliša.
 
 
 
 
Angažiraj nas | AEKS d.o.o.