Industrijska čišćenja

Kemijska i mehanička čišćenja u industriji, energetici, brodogradnji na ekološki prihvatljivi način.

Hitne intervencije u zaštiti voda i okoliša

Interventno djelovanje u akcidentnim situacijama onečišćenja vode i tla.

Gospodarenje otpadom

Sakupljanje i zbrinjavanje otpada.

Antikorozivna zaštita

Projektiramo, izvodimo i obavljamo kontrolu zaštite od korozije premaznim materijalima u industriji energetici brodogradnji.

Ispitivanje i snimanje

Labaratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbih sustava.

Proizvodnja kemikalija

Proizvodimo ekološki prihvatljiva kemijska sredstva za čišćenje i odmašćivanje.

Industrijska čišćenja

Naša tvrtka ima bogato iskustvo u čišćenju spremnika za uskladištenje sirove nafte, naftnih derivata, tehnološke vode i sl. volumena do 80.000 m3, dehidratora, horizontalnih i vertikalnih separatora, dekantatora, mastolovaca, neutralizacijskih bazena, separatora otpadnih voda, rezervoara tehnološke kanalizacije, čišćenju spremnika od opasnih kemikalija (kiseline, lužine…)
 
 
Mehanička čišćenja
Pod kemijskim i mehaničkim čišćenjima smatramo uklanjanje nepoželjnih naslaga na postrojenjima i opremi nastalih prilikom njihove proizvodnje, tijekom njihove uporabe te za samu zaštitu površina, opreme i postrojenja od nepoželjnih kemijskih utjecaja njihovom eksploatacijom. Spremnici za uskladištenje raznih medija čiste se nakon nekog vremena uporabe zbog pojave mehaničkih nečistoća, otopljenih neželjenih tvari u primarnom mediju (što uzrokuje smanjenje kvalitete uskladištenog medija), zbog smanjenja korisnog volumena uskladištenja, prenamjene spremnika, zbog popravka podnice ili stjenki rezervoara, grijača, nivokaza, ispitivanja stanja stjenki, premjeravanja, izvedbe antikorozivne zaštite i sl. Naša tvrtka ima bogato iskustvo u čišćenju spremnika za uskladištenje sirove nafte, naftnih derivata, tehnološke vode i sl. volumena do 80.000 m3, dehidratora, horizontalnih i vertikalnih separatora, dekantatora, mastolovaca, neutralizacijskih bazena, separatora otpadnih voda, rezervoara tehnološke kanalizacije, čišćenju spremnika od opasnih kemikalija (kiseline, lužine…) Također izvodimo i radove kemijskih čišćenja parnih i vrelo vodnih kotlova snage od 0 do 400 MW (plameno dimne i vodene strane), pasivizaciju cjevovoda i opreme od nehrđajućih čelika (AISI 316, 304, DUPLEX i dr.) u brodogradnji, prehrambenoj industriji i dr..
 
Kemijska čišćenja
PASIVACIJA
Svi oksidi odnosno depoziti prisutni na unutarnjim dijelovima cjevovoda potpuno se uklanjaju gore opisanim kiselinskim tretmanom, ostavljajući čiste unutarnje dijelove cjevovoda. Ostavljanje cjevovoda u ovakvom stanju značilo bi izlaganje unutarnjih dijelova cjevovoda oksidaciji, pa prema tome i koroziji. Cilj faze pasivacije jest formiranje zaštitnog sloja magnetita na unutrašnjim stjenkama cijevi koji ih štiti od oksidacije. Za pasivaciju se koristi kemijsko sredstvo AC-04, za povećavanje pH otopine koristi se sredstvo NE-01, za nanošenje magnetita sredstvo OK-01 a za ispiranje otopine za pasivaciju dodaje se sredstvo NE-01.
Tijekom cirkulacije otopina laboratorijskim mjerenjem provjerava se:


• koncentracije kemijskih sredstava
• određivanje sadržaja fero i feri željeza
• provjera pH vrijednosti
• redox potencijal

Po izvršenom ispiranju sustava sve otopine se pohranjuju u spremnik za odlaganje te se sa otpadom postupa u skladu s zakonskim propisima.
Prilikom izvođenja radova čišćenja spremnika posebna pažnja poklanja se zaštiti na radu i zaštiti od požara. Upotrebljavaju se ne iskreći alati i oprema u Ex izvedbi te suvremeni mjerači koncentracije zapaljivih plinova u atmosferi. Kemijska čišćenja se izvode uporabom vlastitih biorazgradivih sredstava za odmašćivanje koja posjeduju vodopravne dozvole i koja su ekološki prihvatljiva te visokotlačnih parnih perača. Otpadni fluidi se usisavaju uz uporabu specijalnih autocisterni s vakuum pumpama te se transportiraju do mjesta za skladištenje, obradu i trajno zbrinjavanje. Također izvodimo i radove kemijskih čišćenja parnih i vrelo vodnih kotlova snage od 0 do 400 MW (plameno dimne i vodene strane), pasivizaciju cjevovoda i opreme od nehrđajućih čelika (AISI 316, 304, DUPLEX i dr.) u brodogradnji, prehrambenoj industriji i dr.
 
KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA VODENO PARNE STRANE KOTLOVA I IZMJENJIVAČA TOPLINE
 
UVOD
Prilikom rada postrojenje na vodeno-parnoj strani se stvaraju naslage karbonata, silikata, korozije, magnetit u prekomjernoj debljini i drugih spojeva zbog kojih može doći do pregrijavanja cijevi i do njihovog pucanja, manja je izmjena topline što uzrokuje manji stupanj iskoristivosti samog kotla ili izmjenjivača topline. Također uslijed odvajanja naslage sa stjenke mogu izazvati nepoželjne posljedice oštećenja opreme i uređaja u sustavu u kojem se nalazi. Da ne dođe do navedenih neželjenih posljedica potrebno je izvršiti kemijsko čišćenje.
Prema zahtjevu naručitelju odnosno zahtjevima tehnološkog procesa nakon kemijskog čišćenja provodi se pasivizacija očišćenih željeznih površina nanošenjem magnetita (Fe3O4).
PRIPREMNE RADNJE
Prije kemijskog čišćenja uzima se uzorak depozita koji se uklanja i provodi se funkcionalna proba otapanja depozita i prema potrebi fizikalno kemijska analiza u svrhu određivanja tehnologije čišćenja odnosno kemikalija kojima se provodi čišćenje.
KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA
Kemijsko čišćenje-jetkanje provodi se u prisilnoj cirkulaciji pomoću mobilne opreme: kemijske pumpe, dozirne pumpe, armatura, fleksibilna crijeva za spajanje i premoštenja i ostala oprema.
 
Okvirni tehnološki postupak: Montaža premoštenja, privremene opreme i priključenje na opremu koja se čisti.
• Zapunjenje sustava demineraliziranom vodom i tlačni test na nepropusnost instalirane privremene opreme.
• Cirkulacija i provjera kvalitete cirkulacije.
• Odmašćivanje
• Ispiranje vodom
• Kemijsko čišćenje u cirkulaciji u do potpune čistoće sustava
• Ispiranje vodom metodom istiskivanja do zadovoljavajuće kvalitete vode na izlazu.
• Pasivizacija u cirkulaciji do zadovoljavajuće kvalitete sloja magnetita,
• Ispiranje sredstva za pasivizaciju
• Dreniranje sustava i pregled kvalitete izvedenog kemijskog tretmana.Prilikom kemijskog tretmana provode se kemijske analize kojima se prate tijek i kvaliteta čišćenja i pasivizacije.
KONTROLA KVALITETE
Kvaliteta izvedenog kemijskog čišćenja je vizualna i kontrola sa odgovarajućim laboratorijskim testovima.
KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA NEHRĐAJUČIH ČELIKA
UVOD
Prilikom proizvodnje i eksploatacije opreme od nehrđajućih čelika dolazi do oštećenja pasivnog sloja (Cr2O3) odnosno korozivnih oštećenja.
Uzroci korozijskih oštećenja su:


• Zavari – obojenje oko zavara uslijed visokih temperatura kod zavarivanja. Promjena strukture materijala sniženje udjela kroma, a time i smanjena otpornost materijala na koroziju.
• Kemijsko oštećenje pasivnog sloja uslijed djelovanja medija koji je u doticaju sa opremom i vanjskih utjecaja (onečišćena atmosfera).
• Mehanička oštećenja – ogrebotine, brušenje, četkanje i sl.
• Uslijed zagađenja sa željezom i hrđom od brušenja i rezanja.

PRIPREMNE RADNJE
Prije kemijskog čišćenja i pasivizacije određuje se tehnologija i vrsta kemikalija kojom se obavlja kemijski tretman prema zahtjevima procesa u kojem se predmetna oprema koristi i zahtjevima naručitelja.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA
Kemijsko čišćenje-jetkanje u prisilnoj cirkulaciji pomoću mobilne opreme: kemijske pumpe, dozirne pumpe, armatura, fleksibina crijeva za spajanje i premoštenja i ostala oprema.

OKVIRNI TEHNOLOŠKI POSTUPAK:

Montaža premoštenja, privremene opreme i priključenje na opremu koja se čisti.
Punjenje sustava demineraliziranom vodom i tlačni test na nepropusnost instalirane privremene opreme.
Cirkulacija i provjera kvalitete cirkulacije.
Odmašćivanje
Ispiranje vodom
Kemijsko čišćenje u cirkulaciji u propisanom vremenu prema odgovarajućim standardima
Ispiranje vodom metodom istiskivanja do zadovoljavajuće kvalitete vode na izlazu.
Pasivizacija u cirkulaciji u propisanom vremenu prema odgovarajućim standardima
Ispiranje sredstva za pasivizaciju
Dreniranje sustava i pregled kvalitete izvedenog kemijskog tretmana.

Kemijsko čišćenje i pasivizacija metodom potapanja u kade.
• Odmašćivanje vrućom vodom pod visokim tlakom i deterdžentima
• Potapanje u kade sa kemikalijama za čišćenje
• Ispiranje vodom pod visokim tlakom
• Potapanje u kade sa sredstvom za pasivizaciju
• Ispiranje vodom pod visokim tlakom
• Provjera kvalitete provedene pasivizacije
Kemijsko čišćenje i pasivizacija metodom ručne pasivizacije.
• Odmašćivanje vrućom vodom pod visokim tlakom i deterdžentima
• Premazivanje površina pastama za čišćenje i pasivizaciju
• Ispiranje vodom pod visokim tlakom
• Provjera kvalitete provedene pasivizacije

KONTROLA KVALITETE
Kvaliteta izvedenog kemijskog čišćenja je vizualna i kontrola sa odgovarajućim laboratorijskim testovima odnosno kontrola pasivnog sloja uređajem za kontrolu pasivnog sloja za grupe 200,300 i 400 po ASTM-u nehrđajućih čelika.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA VODENO PARNE STRANE KOTLOVA I IZMJENJIVAČA TOPLINE

UVOD

Prilikom rada postrojenje na vodeno-parnoj strani se stvaraju naslage karbonata, silikata, korozije, magnetit u prekomjernoj debljini i drugih spojeva zbog kojih može doći do pregrijavanja cijevi i do njihovog pucanja, manja je izmjena topline što uzrokuje manji stupanj iskoristivosti samog kotla ili izmjenjivača topline. Također uslijed odvajanja naslage sa stjenke mogu izazvati nepoželjne posljedice oštećenja opreme i uređaja u sustavu u kojem se nalazi. Da ne dođe do navedenih neželjenih posljedica potrebno je izvršiti kemijsko čišćenje.

Prema zahtjevu naručitelju odnosno zahtjevima tehnološkoga procesa nakon kemijskog čišćenja provodi se pasivizacija očišćenih željeznih površina nanošenjem magnetita (Fe3O4).

PRIPREMNE RADNJE

Prije kemijskog čišćenja uzima se uzorak depozita koji se uklanja i provodi se funkcionalna proba otapanja depozita i prema potrebi fizikalno kemijska analiza u svrhu određivanja tehnologije čišćenja odnosno kemikalija kojima se provodi čišćenje.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA

Kemijsko čišćenje-jetkanje provodi se u prisilnoj cirkulaciji pomoću mobilne opreme: kemijske pumpe, dozirne pumpe, armatura, fleksibilna crijeva za spajanje i premoštenja i ostala oprema.

Okvirni tehnološki postupak: Montaža premoštenja, privremene opreme i priključenje na opremu koja se čisti.
Zapunjenje sustava demineraliziranom vodom i tlačni test na nepropusnost instalirane privremene opreme.
Cirkulacija i provjera kvalitete cirkulacije.
Odmašćivanje
Ispiranje vodom
Kemijsko čišćenje u cirkulaciji u do potpune čistoće sustava
Ispiranje vodom metodom istiskivanja do zadovoljavajuće kvalitete vode na izlazu.
Pasivizacija u cirkulaciji do zadovoljavajuće kvalitete sloja magnetita,
Ispiranje sredstva za pasivizaciju
Dreniranje sustava i pregled kvalitete izvedenog kemijskog tretmana.

Prilikom kemijskog tretmana provode se kemijske analize kojima se prate tijek i kvaliteta čišćenja i pasivizacije.

KONTROLA KVALITETE

Kvaliteta izvedenog kemijskog čišćenja je vizualna i kontrola sa odgovarajućim laboratorijskim testovima.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA NEHRĐAJUČIH ČELIKA

UVOD

Prilikom proizvodnje i eksploatacije opreme od nehrđajućih čelika dolazi do oštećenja pasivnog sloja (Cr2O3) odnosno korozivnih oštećenja.

Uzroci korozijskih oštećenja su:

Zavari – obojenje oko zavara uslijed visokih temperatura kod zavarivanja. Promjena strukture materijala sniženje udjela kroma, a time i smanjena otpornost materijala na koroziju.
Kemijsko oštećenje pasivnog sloja uslijed djelovanja medija koji je u doticaju sa opremom i vanjskih utjecaja (onečišćena atmosfera).
Mehanička oštećenja – ogrebotine, brušenje, četkanje i sl.
Uslijed zagađenja sa željezom i hrđom od brušenja i rezanja.

PRIPREMNE RADNJE

Prije kemijskog čišćenja i pasivizacije određuje se tehnologija i vrsta kemikalija kojom se obavlja kemijski tretman prema zahtjevima procesa u kojem se predmetna oprema koristi i zahtjevima naručitelja.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PASIVIZACIJA

Kemijsko čišćenje-jetkanje u prisilnoj cirkulaciji pomoću mobilne opreme: kemijske pumpe, dozirne pumpe, armatura, fleksibina crijeva za spajanje i premoštenja i ostala oprema.

OKVIRNI TEHNOLOŠKI POSTUPAK:

Montaža premoštenja, privremene opreme i priključenje na opremu koja se čisti.
Punjenje sustava demineraliziranom vodom i tlačni test na nepropusnost instalirane privremene opreme.
Cirkulacija i provjera kvalitete cirkulacije.
Odmašćivanje
Ispiranje vodom
Kemijsko čišćenje u cirkulaciji u propisanom vremenu prema odgovarajućim standardima
Ispiranje vodom metodom istiskivanja do zadovoljavajuće kvalitete vode na izlazu.
Pasivizacija u cirkulaciji u propisanom vremenu prema odgovarajućim standardima
Ispiranje sredstva za pasivizaciju
Dreniranje sustava i pregled kvalitete izvedenog kemijskog tretmana.

Kemijsko čišćenje i pasivizacija metodom potapanja u kade.

Odmašćivanje vrućom vodom pod visokim tlakom i deterdžentima
Potapanje u kade sa kemikalijama za čišćenje
Ispiranje vodom pod visokim tlakom
Potapanje u kade sa sredstvom za pasivizaciju
Ispiranje vodom pod visokim tlakom
Provjera kvalitete provedene pasivizacije

Kemijsko čišćenje i pasivizacija metodom ručne pasivizacije.

Odmašćivanje vrućom vodom pod visokim tlakom i deterdžentima
Premazivanje površina pastama za čišćenje i pasivizaciju
Ispiranje vodom pod visokim tlakom
Provjera kvalitete provedene pasivizacijeKONTROLA KVALITETE

Kvaliteta izvedenog kemijskog čišćenja je vizualna i kontrola sa odgovarajućim laboratorijskim testovima odnosno kontrola pasivnog sloja uređajem za kontrolu pasivnog sloja za grupe 200,300 i 400 po ASTM-u nehrđajućih čelika.
 
 
 
Čišćenje kanalizacijskih sustava
Primjenom novih tehnologija i opreme usvojen je postupak mehaničkoga i kemijskog čišćenja tehnoloških za uljenih kanalizacijskih sustava. Konačan rezultat takvog čišćenja su višestruka smanjenja onečišćenja tla i podzemnih voda uljima i mastima. Ova tehnologija razvijena je uporabom vlastitih specijalnih kombiniranih auto cisterni koje su opremljene vakuum i visokotlačnim pumpama, uporabom ekološki prihvatljivih sredstava za odmašćivanje iz vlastitog proizvodnoga programa, uporabom pneumatskih čepova otpornih na ugljikovodike za brtvljenje kanalizacijskih cjevovoda, specijalnih mlaznica pokretanih visokim tlakom vode i mobilnog odvajača ulje/voda. Trenutno AEKS d.o.o. posjeduje 7 kombiniranih specijalnih auto cisterni opremljenih visokotlačnim i vakuum pumpama koje ovisno o modelu u spremnike mogu pohraniti do 13 m3 fluida.
 
 
 
 
Angažiraj nas | AEKS d.o.o.